TỔNG QUAN

Thiệp mời

Thiệp mời là một dạng ấn phẩm in ấn được dùng với mục đích cung cấp thông tin, thể hiện thông điệp của một đối tượng này tới một đối tượng khác, thể hiện sự tôn trọng hoặc mang ý chân thành, trân trọng với đối tượng nhận thiệp.

Ý nghĩa của thiệp mời là để truyền tải được sự trân trọng của bạn đến với khách mời. Dù trong sự kiện nào, khách mời của bạn sẽ là đối tượng để thể hiện sự mong muốn, vinh hạnh.

Mỗi loại thiệp cho một sự kiện đều sẽ thể hiện những ý nghĩa khác nhau và được sử dụng với mục đích khác nhau, sử dụng riêng cho một người hay cho nhiều đối tượng khác nhau.

Một tấm thiệp mời được trao tận tay khách mời sẽ trở nên Thiện cảm và khách mời sẽ cảm thấy được bạn tôn trọng hơn rất nhiều.

Liên hệ với chúng tôi

PORTFOLIO

Những dự án
đáng tự hào

Mỗi một dự án là dù là lớn hay nhỏ, cũng đều hàm chứa trong nó một khối lượng sáng tạo đầy tự hào. Cùng HOÀNG AN xem lại và hứng khởi đồng hành trong tương lai.

TIỆM NHÀ YẾN

#Packaging

DIALAC

#Banner website

BÌNH XỊT DIỆT CÔN TRÙNG

#Packaging

dòng máu việt

#Branding