TỔNG QUAN

Branding Guideline

Theo đó, Brand guideline là cẩm nang hướng dẫn thương hiệu, quy định tính nhất quán nhận diện thương hiệu cũng như việc sử dụng logo, các dạng logo, icon logo, hình ảnh thương hiệu (Brand visual), cách sử dụng logo (trên các nền, những logo sai quy chuẩn), màu sắc (color), font chữ (Typography).

Liên hệ với chúng tôi

PORTFOLIO

Những dự án
đáng tự hào

Mỗi một dự án là dù là lớn hay nhỏ, cũng đều hàm chứa trong nó một khối lượng sáng tạo đầy tự hào. Cùng HOÀNG AN xem lại và hứng khởi đồng hành trong tương lai.

tiệm nhà yến

#Packaging

dialac

#Banner website

bình xịt diệt côn trùng

#Packaging

dòng máu việt

#Branding