TỔNG QUAN

Bao bì

Packaging Design: Đây là quá trình tạo ra một bao bì có tính thẩm mỹ nhất mà vẫn đáp ứng khả năng bảo vệ cho sản phẩm. Hình ảnh bao bì được thiết kế phải đảm bảo cung cấp đầy đủ các yếu tố về: Đặc điểm nhận diện của thương hiệu; tính thông tin; sự hấp dẫn cho sản phẩm;

Một bao bì có thiết kế đẹp, chắc chắn sẽ giúp ích khách hàng trong việc nhận dạng, tìm mua sản phẩm. Đồng thời thiết kế bao bì cũng có ý nghĩa gia tăng sự nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng.

Liên hệ với chúng tôi

PORTFOLIO

Những dự án
đáng tự hào

Mỗi một dự án là dù là lớn hay nhỏ, cũng đều hàm chứa trong nó một khối lượng sáng tạo đầy tự hào. Cùng HOÀNG AN xem lại và hứng khởi đồng hành trong tương lai.

CamID

#Branding

CamID

#Branding

CamID

#Branding

CamID

#Branding